Uche Ogbuji

Uche Ogbuji

Colorado
More fully Úchèńnà Ogbújí, Igbo-Nigerian-American immigrant poet/editor & DJ, engineer/entrepreneur, classicist cum Hip-hopper, snowboarder, soccer player/coach.
Feb
03

Mountain cold [Úgwú óyí]

3 min read
Jan
20

New year moon (Ọ́nwá ḿbụ̀)

6 min read
Dec
16

World Cup [Asọ́m̀pì ìkó ḿbà ụ̀wà]

5 min read
Dec
02

Small-small [Ńtàkị́rị́]

2 min read